Tarmfloraanalys testkit för pilotstudie

Tarmfloraanalys testkit för pilotstudie

Inklusive moms.

Testkit för 16s rDNA sekvensering av tarmfloran och resultatmatchning mot den senaste forskningen. 

Testkitet skickat hem till dig. Hemma tar ett prov som sedan skickat tillbaka till oss. Efter 6-8 veckor får du ett resultat som presenteras i en app och via en rapport. Matchingen med din tarmflora (och nya forskningsresultat) sker löpande och ditt resultat uppdateras över tid i takt med att forskningen mognar och nya insikter dyker upp. 

Vi är fortfarande i utvecklingsfasen av produkten. Det innebär att den initiala rapporten kommer att vara begränsad i början, men byggs på med mer information över tid, som du även får ta del av. Det innebär också att oväntade förseningar kan uppstå. Vi underrättar löpande om något sådant förväntas ske.