Skitbloggen


Bestämmer tarmfloran sjukdomsgraden vid Covid-19?

Forskare från Hong Kong har genomfört en studie och visat att personer som får svåra symtom av Covid-19 har liknande tarmflora. Vad vet vi idag? SARS-CoV-2 infekterar främst luftvägarna, men allvarlighetsgraden i sjukdomsbilden har visat sig beror på hur bra...


Läs mer


Urinvägsinfektioner hos barn och långtidsbehandling med antibiotika

Urinvägsinfektioner hos barn är förhållandevis vanligt, i de flesta fall räcker det med en korttidsbehandling med antibiotika för det sjuka barnet, men ibland krävs en längre tid behandling. Hur påverkar det mikrobiomet? Urinvägsinfektion är vanligt i alla åldrar och förekommer...


Läs mer


D-vitamin, B-vitaminer, Covidinfektion och mikrobiomet

Världen är i en ny situation med ett nytt virus som forskarna fortfarande har bristfällig kunskap om. Då skapas förstås nya teorier och spekulationer. Ett av de teman som ofta kommer upp är risk för svår sjukdom och D-vitaminbrist. Brist...


Läs mer


Typ-2 diabetes och mikrobiomet

Vi har varit inne på området tidigare, och för den som hängt med är det kanske inte så förvånande att personer som kommer få typ-2 diabetes (”åldersdiabetes”) har ett avvikande mikrobiom redan före diagnos. Kikärter är en av de livsmedel...


Läs mer


IBS och tarmfloran, vad vet man idag?

Irritable bowel syndrome (IBS), eller på svenska irritabel tarm, är en gemensam benämning för funktionell mag-tarmsjukdom som kännetecknas av kroniskt och återkommande obehag och smärta i buken, med förändringar i tarm och avföringsvanor. IBS är en störning på tarmens funktion...


Läs mer