Skitbloggen


Avföringstransplantation, kan man transplantera ett gott humör?

En jämn och regelbunden avföring är den bästa huvudkudden brukar gastroenterologerna lite skämtsamt säga, men är det så att en god avföring också ger ett glatt humör?      Avföringstransplantation har vi avhandlat tidigare här på Skitbloggen. Det är en...


Läs mer


Parkinsons sjukdom, förstoppning och probiotika

Parkinsons sjukdom är en neurologisk sjukdom där det mest framträdande symtomet man ofta tänker på är ofrivilliga skakningar. Men också förstoppning är vanligt. Kan probiotika lindra detta?     Förstoppning är för många besvärligt men kanske inte direkt handikappande. För...


Läs mer


Corona och mikrobiomet ännu en gång…

Som vi redan konstaterat finns många samband att undersöka mellan svår Covid-19-infektion och mikrobiomet. I denna artikel skriver man inte bara om tarmfloran utan även floran i luftvägar.     Det finns många gemensamma riskfaktorer mellan ett stört och obalanserat...


Läs mer


Bestämmer tarmfloran sjukdomsgraden vid Covid-19?

Forskare från Hong Kong har genomfört en studie och visat att personer som får svåra symtom av Covid-19 har liknande tarmflora. Vad vet vi idag? SARS-CoV-2 infekterar främst luftvägarna, men allvarlighetsgraden i sjukdomsbilden har visat sig beror på hur bra...


Läs mer


Urinvägsinfektioner hos barn och långtidsbehandling med antibiotika

Urinvägsinfektioner hos barn är förhållandevis vanligt, i de flesta fall räcker det med en korttidsbehandling med antibiotika för det sjuka barnet, men ibland krävs en längre tid behandling. Hur påverkar det mikrobiomet? Urinvägsinfektion är vanligt i alla åldrar och förekommer...


Läs mer