Skitbloggen


IBS och tarmfloran, vad vet man idag?

Irritable bowel syndrome (IBS), eller på svenska irritabel tarm, är en gemensam benämning för funktionell mag-tarmsjukdom som kännetecknas av kroniskt och återkommande obehag och smärta i buken, med förändringar i tarm och avföringsvanor. IBS är en störning på tarmens funktion...


Läs mer


Mikrobiomet och Covid-19 – det kommer mera!

2020 kommer gå till historien som coronans år och media fylls av spekulationer och nya fynd – är det 5G-masternas fel eller är det myrkotten man skall skylla allt på? - men trots detta är fortfarande mycket okänt om sjukdomen...


Läs mer


Hjälper fibrer och probiotika vid typ 2 diabetes?

Typ 2-diabetes (”åldersdiabetes”) är vanligt och är kopplat till andra ohälsotillstånd som övervikt och hjärtsjukdom. Då tillståndet är så kopplat till livsstilsfaktorer ligger det nära till hands att också försöka förbättra livsstil och kost för att bli friskare. Ett långt...


Läs mer


Vems avföring kan man lita på nu i pandemitider?

COVID-19, smitta via avföring och avföringstransplantation: kan det ge sjukdom och hur göra? COVID-19 har varit på allas läppar och medvetande i ganska många månader nu. Kunskapen ökar men mycket är fortfarande oklart och det kommer olika besked om smittvägar...


Läs mer


Koloskopi + antibiotika = ökad risk för IBS?

Koloskopi är en viktig undersökningsmetod som ofta är nödvändig för att utreda misstänkta sjukdomar i tjocktarmen, men vad gör det med tarmfloran? Vid en koloskopi går man in med en lång slang i tjocktarmen för att se hur tarmens insida...


Läs mer